Tây & Ta


(sưu tầm) Bài viết so sánh đôi chút khác biệt jữa thói quen, nhận thức, đời sống jữa Tây - Ta ;)) mời ae xem và suy ngẫm

Western vs Orient

1. Quan điểm/ Cách nghĩ ( Tây - Đông)


2. Lối sống


3. Xếp hàng


4. Cái tôi


5. Phương tiện ưa thík


6.Giao tiếp


7. Bộc lộ


8. Trình bày 1 vấn đề


9. Sếp


10. Người già

Comments

Post a Comment

Popular Posts

Harvest Moon - Trăng rằm mùa gặt

Summoning - Old Mornings Dawn